Gabi och Lilla Piraterna

FAMILJEDAGHEM I TULLINGE

Som den enda dagbarnvårdaren/dagmamman i sin egen verksamhet är dagen fullspäckad, och fokus är på barnen. Att bistå intresserade föräldrar till möjligt blivande dagbarn med svar på i många fall återkommande frågor är något som skulle kunna störa verksamheten eller förlänga arbetsdagen.

Att ha en hemsida som kompletterar den information som kommunens hemsida bistår med, har varit till hjälp för Gabi och Lilla Piraterna. Många svar till frågor kan fås från den och tydlig information kan fås när som helst.

Hemsida: http://www.lillapiraterna.se/

Vad vi gjorde

Skapade en ny hemsida som kunde bistå med så mycket relevant information som möjligt för att svara på de mest frekeventa frågor inför valet av förskola eller familjedaghem. Målet var att presentera verksamheten så att kön till verksamheten kunde fyllas på den dag det fanns plats på familjedaghemmet.

 • Presenterade verksamheten med bild och text
 • Berättade verksamhetens historia
 • Dokumenterade och publicerade vanliga frågor och svar
 • Klargjorde hur kösituationen var när fullsatt
 • Gjorde det enkelt att ta kontakt med dagmamman
 • Registrerade och implementerade google analytics

Vem vi gjorde det för

Gabi och Lilla Piraterna är ett familjedaghem, som är en form av pedagogisk barnomsorg som bedrivs i ett hem för att ge en hemtrevlig atmosfär. Vi har en liten barngrupp på 4-6 barn som ofta har verksamhet tillsammans med andra dagbarn och dagmammor i närheten. Avgiften är densamma som för barn i kommunal förskola och betalas på samma sätt.

Vad vi använde

 • Skapade en ny hemsida med WordPress
 • Text från tidigare hemsida
 • Nyskapade texter baserade på samtal och skriftliga svar
 • Inkluderade och bearbetade bilder från kund
 • Kompletterade med några bilder utifrån behov

© 2016 - 2021 Herringbone AB | All rights reserved.